Ugrás a cikkhez
Reklám

Az Európát elözönlő migránsokat ingyenes wifivel simogató, az énekes Ákost túlságosan „konzervatívnak”, tehát túl magyarnak tartó, s ezért vele szerződést bontó „Magyar” Telekom ismét kitett magáért: Budapest II. kerületének Felhévíz nevű részében kicserélt, eltüntetett néhány, még a kommunizmus korszakát is túlélt, a „Magyar Királyi Telefon-hálózat” felirattal ellátott aknafedlapot. Budapesten imitt-amott még megvannak ezek a várostörténelmi szempontból ritka értéket képviselő, több mint egy évszázados fedlapok, ám egyre inkább eltűnnek, megsemmisítik őket azok, akiknek a nevükön kívül vajmi kevés közük van ehhez a városhoz és Magyarországhoz. A Frankel Leó utcában eltüntetett fedlapok hűlt helyével szembeni járdán elhelyezett hat darab botlatókövet azonban a járdafelújítás után gondosan visszahelyezték az eredeti helyére.A Szent Lukács fürdővel szemben történelmet regélő aknafedlap – már eltávolították

A budai fonódó villamoshálózat építési munkálatainak keretében a Budapest, II. kerületi Frankel Leó utcában is feldúlták a gyalogjárdákat, a különböző szolgáltatók a ragyogó alkalmat kihasználva fölújították a meglévő kábelhálózatot, vagy újabbakat fektettek le. A „Magyar” Telekom is kihasználta az alkalmat: a Frankel Leó úton, nagyjából a Szent Lukács fürdővel átellenben eltüntette a „Magyar Királyi Távbeszélő-hálózat” feliratos két aknafedlapot, és helyükre a saját cégüket hirdető fedlapokat raktak. Itt felmerül a kérdés: ki adott erre engedélyt? Kinek nem tűnik fel az, hogy egy élettérhódító társulat eltünteti, megsemmisíti a magyar múlt egy-egy tárgyi emlékét? Az igaz, hogy a fedlap alatti betoncsatornában manapság nem a Magyar Királyi Távbeszélő-hálózat (a XX. század legelején még tudtak magyarul, és nem telefont mondtak... - H. J.) kábelei futnak, de egy kicsit kevesebb rosszindulattal, mondjuk a régi fedlap kijavításával, meghagyásával, mellette az új szolgáltató nevét is fel lehetett volna tüntetni.A fürdővel szembeni új aknafedlap (a kép bal alsó sarkában)

Az élettérhódítók az elmúlt hónapokban, hetekben azonban nemcsak a budai fonódó villamos fent említett szakaszán, a Szent Lukács fürdővel szembeni gyalogjárdáról, hanem a szintén Felhévíz kerületrészhez tartozó Bem József tér és a Lipthay utca sarkáról is eltüntették a Magyar Királyi Távbeszélő-hálózat felirattal ellátott, jó 110 éves aknafedlapot, és a helyére a sajátjukat tették. Az említett helyeken kívül nyilván máshonnan is eltüntették a Magyar Királyi Távbeszélő-hálózat feliratos aknafedlapokat, de mi egyelőre csak erről a háromról tudunk. E sorok írója, a környék lakója, eddig büszkén mutogatta ismerőseinek ezeket a még fellelhető, de ma már csak volt múlt század legeleji kordokumentumokat, s hála Istennek le is fényképezte őket, még az eltávolításuk előtt.A Bem József tér-Lipthay utca sarkán elhelyezett új fedlap

Röviden tekintsük át, hogy milyen értékeket tüntettek el a ránk szabadított gazdasági hódítóink. Forrásként felhasználtuk Tiner Tibornak a budapesti távbeszélő-hálózat történetéről írt alapos munkáját.

Az 1873-ban egyesített Pest, Buda és Óbuda, az akkortól Budapest néven ismert fővárosban tizennégy esztendővel a kiegyezés után, 1881-ben szerelték föl az első távbeszélőt (a német Fernsprecher szó tükörfordítása – H. J.), amelynek továbbfejlesztése nagyban elősegítette a hazai kereskedelem, a pénzügyi forgalom, az ipar és a kulturális élet fejlődését az Osztrák-Magyar Monarchián belül. Puskás Ferenc hadmérnök (Puskás Tivadar öccse) már 1879-ben kérvényezte a korabeli illetékes minisztériumtól, hogy az egyre inkább elmagyarosodó Budapesten és másutt is felállíthasson telefonközpontot, kiépíthesse a telefonhálózatot.

Puskás Ferenc először Budapestre és az akkor még külön településnek számító Újpestre kapta meg az engedélyt telefonközpont létesítésére. Egyébként sokan tévesen úgy tudják, hogy a nálánál híresebb bátyja, Puskás Tivadar volt a kezdeményező. A magyar fővárosban az első telefonkapcsolat 1881 télutóján épült ki, természetesen az engedélyt kiadó Tüköry utcai Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium, illetve annak a mai Apáczai Csere János utcában levő egyik beosztott hivatala között. (Az első távbeszélő vonal mindkét végpontja a budapesti Lipótvárosban volt – H. J.) Kevesebb mint három hónappal később, 1881. május 1-jén a mai Hild József téren Puskás Ferenc üzembe helyezte Budapest első nyilvános telefonközpontját. Hogy milyen rohamos fejlődésen ment át a kiegyezés (1867) utáni, illetve a Millennium (1896) előtti Budapest, azt ékesen bizonyítja az is, hogy Berlin csupán három hónappal előzte meg a magyar fővárost az első nyilvános telefonközpont átadásával.A Teréz Távbeszélő Központ kapcsolóterme 1906-ban (fotó: postamuzeum.hu)

Az 1881-es esztendő végére Budapesten már három nyilvános telefonközpont működött, kettő Pesten, s egy a vízivárosi (budai) Pálffy János tér 4. (a mai Bem József tér 4.) szám alatt, a Külügyminisztérium mai, új épülete előtti korábbi ház földszintjén. Ekkor, 1881-ben, a hőskorban az összeköttetés még oszlopokra szerelt légvezetékeken történt, míg a Pest és Buda közti összeköttetést az öt évvel korábban avatott Margit híd alsó vázára erősített kábelek biztosították. A Széna téren 1888-ban avatták a második budai központot. A pesti Teréz Távbeszélő Központot 1893-ban helyezték üzembe. A Magyar Királyi Távbeszélő-hálózat cikkünk témáját közvetlenül érintő fejlesztésére 1899-ben került sor, amikor az akkorra már elavultnak számított központok helyett a fővárosban újakat, korszerűbbeket helyeztek üzembe, s a vezetékhálózatokat a levegőből föld alatti betoncsatornákba süllyesztették. Ekkortól, 1899-től kezdve jelennek meg a magyar fővárosban, így a II. kerület Felhévíz nevű részében is a Magyar Királyi Távbeszélő-hálózat föliratú fedlapok.

Budapesten az első, a korábbiaknál jóval korszerűbb és nagyobb központ, a Teréz Távbeszélő Központ, az 1893-ban avatott elődjének nevét megőrizve 1904-ben kezdte meg működését a terézvárosi Nagymező utcában. Az első világháború miatt a tervezettnél jóval később, 1917-ben adták át a József Távbeszélő Központot a mai Horváth Mihály téren. A budapesti távbeszélő-központok szomorú történeti epizódja az 1919 augusztusában a fővárost is megszálló román katonaság fosztogatása volt. A füstös képűek nemzeti erényükhöz, a lopás szokásához híven, a budapesti telefonközpontokba is betörtek, s amit képesek voltak leszerelni, azt ellopták, elvitték. Kivonulásuk után évekbe telt, amíg pótolták a budapesti távbeszélőközpontok elrabolt berendezéseit.Bocskoros katonák az Erzsébet híd budai hídfőjénél 1919-ben

A „Magyar” Telekom pedig kifinomultabb eszközzel - talán fejlesztésnek vagy felújításnak nevezett módszerrel - szabadította meg a magyarságot a főváros hősi korszaka egyik műszaki vívmányára emlékeztető tárgyi emlékeitől. Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy a Frankel Leó utca 21-23. szám előtti – az eltüntetett két régi aknafedél hűlt helyével szembeni - járdára kihelyezett hat darab botlatókövet a járdafelújítás után gondosan visszarakták az eredeti helyükre.A botlatókő marad...

A felújítási munkálatokat irányítók nyilván szeretik Wass Albertet, és ezért ismert versétől átszellemülten úgy gondolták: a botlatókő marad. Vagy mi lett volna, ha eltüntetik őket, mint a „Magyar” Telekom a magyar várostörténelmet regélő aknafedlapokat?

Hering József – Kuruc.info

Reklám

Szólj hozzá!

Friss hírek az elmúlt 24 órából