Ugrás a cikkhez
Reklám
Dr. Ilkei Csaba újságíró, harminc éven át (1969-1999) a Magyar Televízió munkatársa, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kutatója (képünkön) írta azokat a tanulmányokat, melyeket ebben a dossziéban gyűjtöttünk össze.

Az állambiztonság 1945-1990 közötti történetén kívül a rendszerváltás izgalmas titkait dolgozza fel a szerző megélt élményei alapján. Ilkei Csaba képviselőként tagja volt az első szabadon választott magyar országgyűlésnek (1990-94) és a Nemzetbiztonsági Bizottságnak. Ott volt, ahol az események történtek, ez különbözteti meg a pusztán levéltári akták alapján dolgozó kutatóktól.

Elsőként adott választ arra a kérdésre: hány állambiztonsági hálózati személyt küldött 1990-ben a rendszerváltó magyar országgyűlésbe a BM. III. Állambiztonsági Főcsoportfőnöksége, kiket, mely pártokba, frakciókba? Hogyan jutottak be négyen is a 13 tagú Nemzetbiztonsági Bizottságba?

Hogyan hajtotta végre az állambiztonsági rendszerváltást az SZDSZ és a Fidesz idegen pénzen és külföldi kiképző tisztekkel, az amerikai nagykövet közreműködésével? Hogyan került bizalmas kapcsolatba egy bennfentes, de hamar csalódott és külföldre távozott fideszes vezető Cs. I. állambiztonsági őrnaggyal, a III/II-7-a főoperatív tisztjével? Miért okozott komoly gondot Orbán Viktornak az, hogy volt valamilyen ügye, amit ugyan elsimítottak, de ha nyilvánosságra kerül, az politikai karrierjének végét jelenthette volna...Pallagi főcsoportfőnök Horváth csoportfőnöknek: „Ez egy életveszélyesen komoly ügy!”

Milyen titkos információkat mondtak el a volt állambiztonsági vezetők (Harangozó Szilveszter, Pallagi Ferenc, Horváth József) például a hálózati személyek beszervezésének gyakorlatáról, az iratok nyilvántartásáról, eltűnéséről, megsemmisítéséről, a számítógépes adatok megmaradásáról, az operatív-technikai eszközök alkalmazásáról, az 1990 után további szolgálatokat vállaló III/III-asok átállásáról, átmentéséről?

Miként próbált elszámolni az egykori Államvédelmi Osztály majd az Államvédelmi Hatóság az általuk agyonvert, eltüntetett emberekkel, az ismeretlen helyen , anyakönyvezetlenül, jeltelenül elföldelt rabokkal, internáltakkal, munkatáborokba hurcoltakkal, letartóztatottakkal?

Hogyan, s miért rabolta haza 1961-ben Bécsből egy gépkocsi csomagtartójában szőnyegbe csavarva Gerő László, a D-144-es szigorúan titkos állományú rendőr százados, a szovjet katonai elhárítás egykori hadnagya, a Shell-Interag Rt. volt vezérigazgatója Ábrányi Aurél újságírót, akit a HM katonapolitikai osztálya 1949-ben "Relly" fedőnévvel hírszerzőként Ausztriába telepített, de ott hamarosan az amerikai és a francia hírszerzés szolgálatába állt, a Szabad Európa Rádió tudósítója és kémcsoportot szervezett Budapesten, melynek tagja lett Darvas Iván színművész is? S hogyan csalt ki a magyar államtól ugyanez a Gerő László politikusi kapcsolatai révén 120 millió dollárt 1986-87-ben egy törvénytelen hitel folyósításának kierőszakolásával bizonyos kaliforniai olajfinomító részvényeinek megvásárlása ürügyén?

Megismerhetjük a taxisblokád drámai napjainak hiteles történetét óráról órára 1990. október 25-28 között, úgy, ahogyan azt a Fehér Házban - a Képviselői Irodaházban - folyamatosan ülésező MDF frakció tagjai megélték.

Hogyan előszilveszterezett a már beteg Antall József miniszterelnök Orbán Viktorral 1990. december 30-án, s milyen polgári középpártot képzelt az MDF helyébe?Orbán Viktor pohárköszöntője

Számos állambiztonsági hálózati személy portréját rajzolják fel a tanulmányok, így tűnik fel Kiszely István, a magyar-és vallásellenes , a saját családjáról is jelentő egyházi csúcs besúgó, egyébként felszentelt pap; az össze-vissza hazudozó dr. Bárándy György, aki nemcsak „ellenforradalmárokat” adott fel, de ügyvéd kollégáiról és a nagybátyjáról is jelentéseket írt; a szánalmasan derűs televíziós gyártásvezető Spánn Gábor, aki éveken át harmatos mesékkel etette a közvéleményt ártatlanságáról; Tudós-Takács János teológus, filozófus, lapszerkesztő, a nemzetiszocialista mozgalom meghatározó képviselője mindenkit megtévesztve 24 éven át dolgozott az állambiztonságnak; s tán a legnagyobb meglepetés: Örsi Ferenc íróról kiderül, hogy a Tenkes kapitánya is a labancok besúgója volt, tizenegy évig szolgálta az állambiztonságot, miközben filmjét forgatta a kuruc hősök hazaszeretetéről.

Alaposan lehull a lepel a felfújt senkikről, az internacionalista értelmiség kreált emblematikus figuráiról: Josef von Ferenczyről, a hírhedt HM. kat.pol őrnagyáról, aki nem volt sem magyar nemesi család sarja, sem professzor, sem a szegények szerény pártfogója, hanem egy zsidó nő és egy gyilkos apa iskolázatlan, köztörvényes bűncselekményeket elkövető gyermeke, aki viszont páratlan helyezkedéssel csinált pénzt bármi áron, s lett Horn Gyula nagykövete, Göncz Árpád dandártábornoka, a magyar állam kitüntetettje. Antall József arra kérte Ilkei Csabát, hogy ne foglalkozzon Ferenczivel.Antall üzenete Ilkeinek

A Bécsben élő Paul Lendvai osztrák állampolgár a BM. III. Főcsoportfőnökség „Cole Michael” fedőnevű társadalmi kapcsolata „operatív érdekből” utazgathatott szabadon ki-és be az országba, besimulva a Kádár rendszer fenntartóinak, Rényi Péter és a hasonszőrűek klikkjébe, miközben volt barátai és az állambiztonság egyetértettek abban: karrierje érdekében bármikor, bárkit kész bajba sodorni, elárulni. Levéltári anyagát szemrebbenés nélkül manipuláltan hozta nyilvánosságra.

Napjaink világválságainak igazi hátterét világítja meg az a tanulmány, mely bemutatja, hogy a nemzetközi magánvagyonokra épülő globális érdekszövetség szervezett és titkos hálózata: a „Round Table” miként uralja a kis nemzetek ellenében a gazdasági és pénzügyi világot, mozgatja a politika bábfiguráit, dönt háborúk indításáról vagy beszüntetéséről, országok és népek sorsáról.

És végül a varsói szerződés legnagyobb „love story”-ja: miért váltották le és száműzték 1973-ban a Magyar Néphadsereg katonai főcenzorát, Tóvári Béla alezredest? Milyen galádságokat követett el a magyar és szovjet katonai és politikai vezetés, hogy megakadályozza az akkor 50 éves Natalja Nyikolajevna Csernogubova válását a 68 éves Iván Vasziljevics Tutarinov vezérezredestől, a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erői Főparancsnoksága magyarországi képviselőjétől, majd lehetetlenné tegye, hogy férjhez menjen az akkor már elvált, 43 éves Tóvári Béla vezérkari alezredeshez ? Egyedi, különös, megrázó story, kortörténeti állapotrajz

Nem ajánlottunk minden témát a figyelmükbe, keressék meg az érdeklődésüknek megfelelőket.

A hatalmas munkával feltárt és történészi alapossággal megírt tanulmányokért köszönet illeti Dr. Ilkei Csabát.

- A Kuruc.info bemutatja: Kiszely István hálózati munkájáról (közel száz dokumentummal)
- Újabb jelentések Kiszely István besúgó magyar- és egyházellenes tevékenységéről
- Dokumentumok: Rózsa-Flores Eduardo Kádárért szervezett tüntetést 1989 nyarán; Ligacsovhoz, a KGB-hez és a Securitatehez készült
- Állambiztonsági rendszerváltás, 1989: "Ez egy életveszélyesen komoly ügy!"
- Tagadnak a besúgók - A harmatos hazudozó, aki tévés kollégáiról jelentett: Spánn Gábor
- Ügyvéd kollégáiról, "ellenforradalmárokról" és nagybátyjáról is jelentett a vén Bárándy
- Ávós történelem - Emberéletek, melyekkel a mai napig nem tudnak elszámolni
- 1990. december 30.: Antall József és Orbán Viktor előszilvesztere a Fehér Házban
- Az átmentett állambiztonsági múlt - a behálózott első szabadon választott magyar országgyűlés
- A varsói szerződés legnagyobb "love story"-ja
- Állambiztonsági jegyzetek 1990-ből - A BM III. Főcsoportfőnökség vezetői a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésein
- Tudós-Takács János titkai - 24 éven át jelentett az állambiztonságnak
- A D-144-es szigorúan titkos tiszt esete Ábrányi Auréllal és 120 millió dollárral
- Cecil Rhodes öröksége: a "Round Table" hálózata a kis nemzetek ellenében uralja a globális világot
- Göncz Árpád disszidálni akart, felesége és az Index nem tud róla

- Állambiztonsági háttér 1977-1987 - a Dégen saga

- Ábrányi Aurél lezáratlan dossziéja: legfelső pártszinten döntöttek sorsáról - kerestük celláját a Gyorskocsi utcában

- Szőcs Géza magyar kultúráért felelős államtitkár németségére hivatkozva kérte az NSZK-ban németesítését

- Vesztegzár a Fehér Házban: a taxisblokád és a rendszerváltás titkai

- 1956. XI. 4. - "... a szabad világ beavatkozhatott volna..." - A szabad magyar rádiók utolsó 24 órájának hiteles szövegei
A kormány intézkedései visszalépést jelentenek az ügynökmúlt rendezésében

- Állambiztonsági fonákságok szilveszterre - „Ki volt ez a marha, aki ezt csinálta, és miért?”

- Paul Lendvai különös esete a BM. Állambiztonsági Főcsoportfőnökséggel

- A Tenkes kapitánya is a labancok besúgója volt - Örsi Ferenc tizenegy évig szolgálta az állambiztonságot

- Pannonhalmi látogatás: Várszegi Asztrik püspök, bencés főapát nyíltan vall titkairól

 - Josef von Ferenczy a katonapolitika őrnagya „y” és „von” nélkül

- Egy KGB-CIA kettős ügynök jött hozzám a paradicsomból

- Schönthal Henrik, a kémelhárítás gyöngye

- Titkos szervezetek a nemzetközi magántőke globális rendszerében

- Dezső János ügynök találkozása a "munkás-paraszt hatalommal"

- Internálótáborok Magyarországon - Kistarcsától Recskig (I.)

- Internálótáborok Magyarországon - Kistarcsától Recskig (II. rész)

- Szennay József - egy állambiztonsági ügynök, akiből főapátot csináltak

- Internálótáborok Magyarországon - Kistarcsától Recskig (III. rész)

Internálótáborok Magyarországon Kistarcsától Recskig - IV., befejező rész

- Újabb titkok derültek ki Ábrányi Aurél rejtélyes hazarablásáról - Biszku Béla belügyminiszter adott engedélyt az akcióra

- A legtermékenyebb újságíró ügynök jelentéseiből: Írók, újságírók és szövetségeik, 1956-57 (I.)

- A legtermékenyebb újságíró ügynök jelentéseiből: írók, újságírók, politikusok, művészek - 1957-59 (II.)

- A legtermékenyebb újságíró ügynök jelentéseiből: Az értelmiségi elit, politikusok, az Antall család és besúgóik – 1959-1990 (III.)

- Ügynökjelentések és ami azokon túl történt (IV.) - Antallék besúgói, levelek Kádárhoz és Grószhoz

- Ügynökjelentések és ami azokon túl történt V. - Kádár és a népi írók, a Kisgazdapárt belső vitái és besúgói, a III/III Dömötört is figyeltette

- A Magyar Televízió mint állambiztonsági fedőszerv - az Eastern-akció végrehajtása Izraelbe (I.)

- MTV: a műsorpolitikát és az objektumot is védte a politikai rendőrség a nézőktől (II.)

- Az MTV mint az osztályharc kiemelt küzdőter (III.)

- MRT, MR, MTV (IV.) - A keményvonalasok, a reformerek és az állambiztonság

- Újságírók, sajtómunkások (V.) - egy rendhagyó titkos munkatárs a Népszabadságtól

- Újságírók, sajtómunkások (VI.): Lehetett-e nemet mondani az állambiztonságnak?

- Újságírók, sajtómunkások VII.: Várkonyi Péter külügyminiszter, a Népszabadság főszerkesztője, a Tájékoztatási Hivatal elnöke, az MSZMP KB tagja mint államvédelmi tiszt, hálózati titkos munkatárs és rezidens

- (Több mint) 60 év dokumentumokban (IV.): A bírói függetlenség felszámolása, ávós önkény, a proletárdiktatúra büntetőtáborai

- Újságírók, sajtómunkások VIII. - Állambiztonság és káderpolitika - több kudarc, mint siker a hírszerzés bázisain: MTI, Népszabadság, MÚOSZ

- (Több mint) 60 év dokumentumokban (V.): A Koordinációs Bizottság az igazságszolgáltatás fölött

- (Több mint) 60 év dokumentumokban (VI.): Az ÁVH átveszi az igazságszolgáltatást, mint az osztályharc fegyverét - célkeresztben a középparasztság

- Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások IX. - Akiért a belügyminiszter tűzbe tette a kezét, Bécsből Ausztráliába szökött

- (Több mint) 60 év dokumentumokban (VIII.): "A bíróság ítélkezése elsősorban politikai jellegű munka"

- (Több mint) 60 év dokumentumokban (IX.): Dr. Vida Ferenc vérbíró feljegyzései

- Dr. Ilkei Csaba: Veress Péter külkereskedelmi miniszter mint hálózati titkos munkatárs és hírszerző szt-őrnagy

- Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások X. - Bevezetés a Press Rezidentúrába: kik voltak a vezetők?

- Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások XI. - Polgár Dénes, az MTV "A Hét" főszerkesztője, az MTI tudósítója 5 fedőnéven, 23 éven át szolgálta a belügyi hírszerzést

- Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások XII.: Újságíró szövetségek és rejtélyes vállalatok a KGB nemzetközi hálójában, rivalizáló titkosszolgálatok

- Dr. Ilkei Csaba: Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások, XIII. - Egy televíziós újságírót New Yorkba küldenek, ahol belügyi hírszerző és jól fizetett sajtóhivatalnok lesz az ENSZ titkárságán

- Dr. Ilkei Csaba: Ügynökök az Országgyűlésben, 1990-1994 - Kikkel bővül a behálózott képviselők köre? (I.)

- Dr. Ilkei Csaba: Ügynökök az Országgyűlésben, 1990-1994 - Kikkel bővül a behálózott képviselők köre? (II.)

- Dr. Ilkei Csaba: Ügynökök az Országgyűlésben, 1990-1994 - Kikkel bővül a behálózott képviselők köre? (III. rész)

- Bűnbánat nélkül nincs megtisztulás - dr. Benyik György teológiai tanár esete az állambiztonsággal

- A "Meszlényi"-rejtély megfejtése - megdőlt az "egy ügynök két fedőnévvel" elmélet

- Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nem lát át a Szitán

- Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások és az állambiztonság III. (1) - Az érettségivel is jól alkalmazkodó Márton Miklós és Ceausescu személyes ismerőse: Oláh Éva

- Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások és az állambiztonság III. (2) - Szluka Emil újságíró, belügyi hírszerző őrnagy viszontagságos kísérletei

- Dr. Ilkei Csaba: az első 3 év a 32-ből: 1988-1990 - Lakitelek, Magyar Televízió, MDF

- Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások és az állambiztonság III. (3) - „Mátrai Vilma” jelenti Chrudinák Alajosról

- Dr. Ilkei Csaba: Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások és az állambiztonság III. (4) - Egy értelmiségi ügynök panasza az állambiztonságra Biszku Béla belügyminiszternél

ReklámFriss hírek az elmúlt 24 órából