Ugrás a cikkhez
Reklám

Vlagyimir Putyin orosz elnök kezdeményezésére Oroszországban a jövőben büntetendő cselekménynek számít majd az, ha valaki „antiszemita uszítás céljából” idézni merészel az Ószövetségből (sic!) és az úgynevezett posztbiblikus zsidó vallási irodalom gyöngyszemeiből. A törvényjavaslat második és harmadik olvasatban már át is ment a moszkvai törvényhozásban, s a fura törvény nemsokára hatályba lép – írja magát a legolvasottabb héber vallási hírportálnak nevező Hiddávrut (Párbeszéd - הידברות) című világhálós kiadvány.Vlagyimir Putyin és Berl Lázár főrabbi

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az utóbbi hetekben, hónapokban nem lehetett fontosabb gondja és dolga, mint az, hogy az egyre inkább fokozódó antiszemitizmus elleni kérlelhetetlen küzdelem harcmezejére lépjen. Teszi mindezt az orosz elnök annak ellenére, hogy a hírünk forrása, a Hiddávrut hírportál szerint az antiszemitizmus erejét a világ minden pontján állandóan mérő beszámolók szerint Oroszországban – köszönhetően elsősorban Putyin elkötelezett küzdelmének – az antiszemitizmus manapság nem számít komoly kihívásnak az ott élő zsidók számára. Ennek ellenére vannak még megátalkodott orosz antiszemiták, akik a zsidók írta Ószövetségből (kivéve persze az oda beemelt, időben jóval régebbi akkád, óegyiptomi, sumer és kánaáni történeteket, szövegrészeket – H. J.) idézgetnek antiszemita hangulatkeltés céljából.

A Vlagyimir Vlagyimirovics által kezdeményezett törvényjavaslat értelmében ezután büntetés terhe mellett tilos lesz idézni bizonyos kitételeket - akár szóban, akár írásban - a zsidók által az elmúlt három évezred folyamán írt Ószövetségből, illetve az időben későbbi, úgynevezett posztbiblikus, tehát a zsidó Biblia után keletkezett, a zsidók szerint ugyancsak „szent könyvekből” (szifréj kódes – ספרי קודש). Az orosz parlament alsóházában (dumá) már a második és a harmadik olvasaton is átment törvényjavaslat végleges megszavazása és hatályossá válása után nem csak idézni nem lesz szabad a zsidó vallási humanizmus gyöngyszemeit, hanem „azoknak elferdített, uszításra, antiszemita provokációkra alkalmas magyarázatát sem szabad hangoztatni, illetve írásba foglalni.”

Mindenesetre Berl Lázár, Oroszország főrabbija máris megköszönte Putyin elnöknek, hogy kezdeményezte a fentebb említett törvényjavaslatot, míg a törvényhozóknak azt, hogy minden más, ennél sokkal jelentéktelenebb ügyet félretéve, sürgősséggel jóváhagyták azt második és harmadik olvasatban. Oroszország országos főrabbija kijelentette még: „A szélsőséges ideológiák támogatói mindig igyekeznek az elferdített magyarázatokat (az Ószövetség és a posztbiblikus zsidó „szent könyvek” magyarázatát – H. J.) rosszindulatú céljaik szolgálatába állítani, elvakítani velük az embereket, lelkiismeretlen cselszövéseket és provokációkat kelteni. A vallás azon a középponti elven nyugszik, amely szerint mindnyájan Isten teremtményei vagyunk. Éppen ezért mindenkinek tisztelnie kell a másikat, segítenie kell a másikat, békességben kell élnie a másikkal. Pontosan ez az a vezérelv (az eredeti szövegben: „központi dolog” - H. J.), amelyet ezekből a szent könyvekből tanulnak” - nyilatkozta Berl Lázár, Oroszország országos főrabbija, megdicsérve Vlagyimir Putyin fentebb ismertetett törvényjavaslati kezdeményezését.Putyin és az általa kitüntetett Lázár főrabbi

Magyarországon egyelőre (!) azonban még nem kezdeményeztek a Putyinéhoz hasonló törvényjavaslatot, ezért a fővesztés terhének kockázata nélkül felemlíthetünk néhány „gyöngyszemet” abból a tengernyi zsidó posztbiblikus irodalomból (az Ószövetséget most hagyjuk, habár az is gazdag tárháza ezen „gyöngyszemeknek” - H. J.), amelyek citálása Oroszországban nemsokára súlyos büntetést von majd maga után. Vlagyimir Putyin valószínűleg nem tud héberül, ezért a zsidóügyi tanácsadói ebben a témában azt mondanak neki, amit akarnak. Berl Lázár, Oroszország főrabbija viszont valószínűleg tud héberül, de egyes zsidókhoz hasonlóan – ha szavait hitelesen idézi a forrásunkként szolgáló zsidó hírportál – ő is szemrebbenés nélkül hülyének nézi a goj nagyközönséget. Az Ószövetségben, az azt követő Talmudokban (Babiloni és Jeruzsálemi Talmud - H. J.), az utóbbiak gondolatait továbbszövő középkori zsidó vallási, vallástörvénykezési „szent könyvekben”, az imakönyvekben – igenis vannak mai értelemben véve rasszista, idegengyűlölő, más népek, vallások követői elleni gyilkosságra való fölbujtásra alkalmas kitételek, mondatok.A Messiás szamara - Szeffi Rachlevsky botrányt kiváltó könyve
Szeffi Rachlevsky izraeli zsidó író, újságíró, politikus 1998-ban megjelentette a több mint ötszáz oldalas A Messiás szamara (חמורו של משיח) című, zsidó nacionalista és vallási körökben nagy fölháborodást kiváltó könyvét, amelyben időrendi sorrendben haladva a szerző fölidézi, textuális, történelmi magyarázatokkal ellátja azokat a különféle történelmi korokban keletkezett zsidó vallástörvénykezési és törvénymagyarázati kitételeket, idézeteket, amelyeknek fölemlítését Oroszországban ezentúl a törvény szigorával torolják meg. Rachlevsky hatalmas rendszerező munkával, több mint félezer oldalon igyekezett egybegyűjteni a zsidó posztbiblikus vallási irodalom visszatetsző, elvetendő megnyilvánulásait, de mi elsőként csak a zsidóság talán legnagyobb „humanistájának”, a középkori Córdobában, 1138-ban született és 1204-ben az egyiptomi Fusztátban elhunyt, „nagy sasnak” is hívott Moses Maimonidész (héberül: Mose ben Májmon – Rámbám) rabbi, filozófus, orvos és kodifikátor néhány zsinórmértékül használt megállapítását emeljük ki az izraeli szerző könyvéből:

„Tilos megkönyörülni rajtuk (az idegen, nem zsidó vallást követőkön – H. J.). Éppen ezért, ha (zsidó) egy folyóba vesző, vagy folyóban fuldokló idegen vallást követő gojt lát, ne hozza őt föl (a víz felszínére); nézze, amint elragadja a halál, ne mentse meg. Viszont tilos elveszejteni saját kezűleg, belelökni a gödörbe és ehhez hasonlót cselekedni, mert nem visel ellenünk háborút. De Izrael árulóit, a mineusokat (az első keresztények, akik főként Galileában éltek – H. J.) és a hitetleneket szent kötelesség saját kezűleg elveszejteni, leereszteni őket a pokol fenekére: mert ők sanyargatják a zsidókat, eltérítik a népet Istentől, amiképpen tette ezt a názáreti Jézus és tanítványai, Cádok, Bájtosz és azoknak tanítványai, akiknek 'a teste rothadjon meg!” (Maimonidész, Misne Torá, Hilhot 'Ávodá Zárá, 10. fejezet, 1-2.)Maimonidész – békésen szemlélte a gojok vízbe fulladását

Rabbi Ávráhám ben Dávid, a híres kabbalista, Talmud-exegéta (1120 – 1198), aki a provence-i Posquieres városában élt, alkotott és vezetett vallási főiskolát, így vélekedett a gojokról: „Mert a gojok olyanok, mint a barmok. 'A szamárhoz hasonló nép'. Mindegyiküket fölkapja és elviszi majd a szél. Ti, a híveim, ti vagytok az emberek. Titeket hívnak embereknek, de a világ nemzeteit nem nevezik embereknek.” (Idézi könyvének 106. oldalán Szeffi Rachlevsky a középkori zsidó vallástudóst.)

Végül pedig az oroszországi főrabbi fentebb idézett megnyilatkozásának tudatában idézzünk egy hozzánk időben jóval közelebb álló hászid zsidó tekintélyt, a XIX. századi Lublin városában élt csodarabbit, Rabbi Cádok Há-Kohént: „Titeket neveznek embereknek és nem a világ nemzeteit. Csak Izraelt nevezik embereknek. Izrael számára az összes goj ember ábrázatú barom. Amikor eljő a Messiás, akkor majd minden goj elismeri, hogy csakis a zsidókat lehet embereknek nevezni.” (Pokéd 'Ikkárím 19 lap, 3. hasáb)

Hering J. - Kuruc.info

Reklám

Szólj hozzá!

Friss hírek az elmúlt 24 órából