Ugrás a cikkhez
Reklám

A felforgatás jellemzően fegyver nélküli hadviselés, melynek célja az adott társadalom meggyengítése, szétverése, tönkretevése, lezüllesztése, az ország destabilizálása, legyőzése, kormányának megbuktatása, a társadalom uralma.

Az államoktól független pénzhatalmi erők, a globális elit is könnyen és kockázat nélkül alkalmazhatja, hiszen a nyílt társadalmakban pusztán legitim tevékenységeken keresztül végigvihető. Haditechnika nem, csupán pénz, és az általa elérhető humán erőforrás szükséges hozzá.

A gyakorlata az, hogy az agresszor motivált, esetleg extrém, akár mentálisan problémás embereket, csoportokat keres, amelyek nélküle nem okoznának zavart, mert alapvetően gyengék, jelentéktelenek, érdekérvényesítő képességük csekély, majd ezeket finanszírozza, akár az általa közvetlenül létrehozott alapítványokon keresztül.

A felforgató, vagy felforgatóvá tett szervezetek általában valamilyen humanista célt hirdetnek, de mivel minden háború a megtévesztésen alapszik, sok dolog nem az, mint aminek mutatja magát, illetve aminek látszik. Az egyszerű aktivisták, azaz még a beszervezetteknek jó része sem látja a valódi célt, vagyis azt, hogy valami teljesen másra használják fel őket. Ezek a szervezetek beépülnek, és hálózatot építenek a média, a gazdaság, a politika világába, és befolyást szereznek az állami szervekben is. Az anyagilag megtámogatott felforgató szervezeti háló erősebb érdekérvényesítővé is válhat, mint a többség, az ellentétek nem csak kiéleződnek, hanem a felforgató csoportok eredményesen a feje tetejére állítják a társadalmat, az azt biztosító, fenntartó hagyományokat, intézményeket, és rendszereket is szétverik, a politikai életet, választásokat érdekeik mentén befolyásolják.

A társadalom ereje a belső harcra fecsérelődik, növekszik a megosztottság, a társadalom és rendszereinek hatékonysága hanyatlik, nem marad energia az ország építésére, illetve a vezetők korrumpálásának, a kizsákmányolásnak, az ország kirablásának és uralásának a megakadályozására.

A Pride tipikus felforgató szervezet

Látható, hogy a Pride nem azért küzd, hogy a homoszexuálisokat pusztán a mentális zavaruk miatt ne csúfolják vagy verjék meg az utcán, iskolában, hanem a társadalom alapjait, az élet fenntartását szolgáló rendszereket akarják leamortizálni.

Tipikus felfogató érvelési praktikákat alkalmaznak, követeléseiket az alapvető emberi jogok abszolút értelmezésére alapozzák, vagyis arra, hogy ők csak boldogok akarnak lenni, jogunk van a boldogsághoz és az egyenlőséghez.

Ez azért hamis érvelés, mert mindenkinek a joga csak a másik szabadságáig terjedhet, egy kisebbség érdeke pedig nem írhatja felül az össztársadalmi érdeket, mert amennyiben megteszi, az megsemmisíti a társadalmat, és vele magát a kisebbséget is. A valóságban minden jog, még az élethez való jog is, csak korlátok között érvényes, és nincs abszolút értelemben egyenlőség se. A normális az, ha a jogok a készségek, képességek, tulajdonságok, de minimum engedélyek, jogosítványok, valamint a tulajdon alapján járnak.
Mindenkinek joga van a boldogsághoz, de hiába okozna örömet sokaknak egy szép nő megerőszakolása, ahhoz már senkinek nincs joga. Az egyenlőség nem azt jelenti, hogy egyenlő jogod van a magántulajdonomra, a mobilomra, a pénztárcámra, a lakásomra, hogy kieheted a hűtőmet, és nincs joga mindenkinek a közösségeim tulajdonaira se, a cégem gépeire, a szervezetem irodáira, vagy éppen a hazámra. Mint ahogy hűtőm nem mindenkié, úgy az országom, Magyarország se az! Az egyenlőség csak annyit jelenthet, hogy mindenkit korlátozzon a törvény, például jó lenne, ha Sorosékat, a szervezeteiket és a migránsaikat is lekorlátoznák…
Szerintük a házasság nem egy fogadalommal (jóban-rosszban, amíg a halál el nem választ) megerősített, egy férfi és egy nő szövetsége, amely a nő részére a szüléshez biztonságot nyújt, vagyis az élet fonalának fenntartását biztosító intézmény, hanem azonos neműek életközössége is.

Szerintük a család célja szintén nem az élet fonalának a fenntartása, mert az lehet két azonos nemű barát együttélése is. A fogalmak újradefiniálásával, kiüresítésével akarják lerombolni ezeket, a társadalmat, a közösséget fenntartó intézményeket, és akarják ellehetetleníteni az élet fonalának a fenntartását, mégpedig a fehérek társadalmaiban.

Természetesen saját fogalom kitalálására nem hajlandók, ők az ősi, alapigazságokat akarják felülírni. Sőt, még tovább mennek, és azt állítják nincsen olyan, hogy természetes szexualitás, a nő és a férfi pedig csak képzeletbeli formáció, és a biológiai nemek letörlését is kitűzték a zászlajukra.

Valójában a férfi és a nő között nem csak a nemi szerveiknél van különbség, hanem másban jók, más-más a szerepük, így egészítik ki, erősítik egymást. A gyermekeknek férfi apára, és nő anyára van szükségük, hogy mintát kapva, képességeiket és szerepüket megerősítsék, kifejlesszék. Ha egy csonka családban nincs férfi vagy nő, akkor a gyermek nem kapja meg ezt a mintát. Egy férfi nem lehet anya, mert nem nő, a nő meg nem lehet apa, mert biológiailag nem férfi, akkor se, ha megpróbálja minél jobban játszani a szerepét. A nemi szerepek eltűnésével, gyengülésével, a férfi és a nő nem tudja kiegészíteni sem egymást. A homoszexuális ezért már alapból negatívan befolyásolja utódját, ha mégis szert tesz rá.

Mint ahogy a szemnek az elsődleges funkciója a látás - bár kétségtelen, hogy egy szép szem gyönyörködtet is, vagy segít meghatározni, hogy tulajdonosa mire, hova koncentrál -, a szexualitásnak a szaporodás! Ha valami nem tölti be elsődleges funkcióját, akkor az hibás, beteg!

A homoszexuálisokat akkortól tudták felforgatásra igazán felhasználni, amikor elhitették velük, hogy ők egészségesek, és ezt ők pozitívan élték meg, hiszen senki nem akar beteg lenni. A homoszexuálisok agresszív tüntetései eredményeként született meg ez a politikai döntés, és nem racionális vita eredménye volt. Vajon jó-e, ha mentális zavarral küzdők határozzák meg magukról, hogy betegek vagy sem? A család ellen harcot hirdettek, és eredményeiket érvként használják, hogy lám, a csonka család már úgyis általános. Csakhogy a csonka vagy a homoszexuális „családok” elterjedése, a társadalomnak soha nem lehet célja, mint ahogy az sem, ha egy rendellenesség elterjed. (Bővebben erről angolul itt.)

A pride-osok a homoszexualitásra két, egymásnak ellentmondó okot terjesztenek, mégpedig azt, amelyik éppen a hasznukra van. Egyik percben azt terjesztik, hogy állapotuk pusztán genetikai eredetű, a másik percben meg genderhívőként éppen az ellenkezőjét, hogy az, hogy kiből lesz férfi és nő, csupán nevelés kérdése.

Azonban ma már a Wikipédia is ezt írja: "Az ikerkutatások viszont arra utalnak, hogy "a genetikai determinációnál sokkal meghatározóbbak a gyermekkori szociális élmények." Valószínű tehát, hogy a homoszexualitás általánosságban egy hajlamból, és az azt aktivizáló szociális élményből adódik.

Amikor ilyen szociális élményekkel gazdagíthatják a fiataljainkat, reklámozzák, pozitívumként jelenítik meg mentális zavarukat, amire büszkének is lehet lenni, és divattá teszik, akkor helyezik az okot pusztán genetikai tényezőkre, és azt állítják ők nem képesek fertőzni. Amikor pedig genderhívőként azt hirdetik, hogy a nemiség pusztán nevelés kérdése, és cáfolják a nemek létezését, valamint azt követelik, hogy a gyerekek nemiségét ne erősítsék meg az óvodában, az iskolákban a szakemberek és otthon a szülők, illetve a társadalom, akkor készítik elő azokat a gyermekeket a fertőzésre, akikben a hajlam megvan.

A terjedésre aztán az a magyarázatuk, hogy csak láthatóbb, mint régen. Láthatóan arra törekednek, hogy többen legyenek, mint egyébként minden kisebbség!

Az, hogy a felforgatásról nem tanítanak az iskolában, a súlyához képest a médiában sem beszélnek róla, valamint, hogy a kormány, és a hivatalos nemzetvédelmi erők sem lépnek fel ellene, nem úgy, mint azok ellen, akik felhívják rá a figyelmet, mutatja, hogy a felforgatók már megszerezték az uralmat.

Egy dolog azonban még hatalmasabb náluk, sőt még Istennél is, mégpedig az igazság! Azt ugyanis még Isten se írhatja felül, hiszen ha megtenné, akkor magát semmisítené meg!

A Pride felforgatás, a hazánk elleni támadás! Ezért minden magyar hazafinak fel kell lépnie ellene!

Reklám

Szólj hozzá!

Friss hírek az elmúlt 24 órából