Alább olvasható a Facebook-bejegyzése:

Egyszer és mindenkorra elég a pitiáner, drogos tolvajokból és a vidékről idevezényelt, erőszakos kéregetőkből!Fotó: Fb

Minden jóérzésű kiskunhalasi polgár védelmében:

1. Soron kívüli egyeztetést kezdeményezek a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetőjével a közterületi rendőri jelenlét megerősítése érdekében.

2. Arra kérem Bányai Gábor országgyűlési képviselő urat, hogy a Parlamentben továbbra is támogassa a kábítószert terjesztők és fogyasztók elleni szigorú fellépést eredményező törvényhozást. Ehhez helyi példák nyomán külön javaslatokkal is élek.

3. Teljesen új alapokon, a 21. század elvárásaihoz igazodva újra kell szervezni a helyi polgárőrséget a KSZC Dékáni Árpád Technikumával együttműködve. Az új szervezet alapító okiratának összeállítása folyamatban van, alakuló ülésére napokon belül sor kerül.

4. Tovább kell fejleszteni a térfigyelő kamerarendszert és fokozni kell az Önkormányzati Rendészet közterületi jelenlétét.

5. Összeghatártól függetlenül minden egyes esetben feljelentést fogunk tenni és addig nem nyugszom, amíg nincsenek az elkövetők felelősségre vonva. A lakossági magántulajdon ellen elkövetett cselekmények kapcsán ugyanezt kérem Önöktől is.

6. Bekapcsolódunk a Bács-Kiskun Vármegyei Bűnmegelőzési Tanács munkájába. Mindent meg kell tenni a szabálysértések és bűncselekmények elkövetésének megelőzése érdekében.

A közösségi együttélést lábbal tiprókat el akarom tüntetni Városunk közterületeiről!

Kapcsolódó: "Eredményes volt a kerepesi berzenkedés"